2. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Türk Dünyası Birlik Platformu 2. Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Türk Dünyası Birlik Platformu’nun düzenlediği 2. Türk Dünyası Birlik Kurultayı’nda yapılan istişareler sonucunda sonuç bildirgesi hazırlanmıştır.

Bildirgeye göre;

 • Türk Dünyası gezisi programları düzenleyerek öğrencilerin kültürel anlamda birlikteliğin sağlanması,
 • Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin daha etkin geçmesi ve programlı olması amacıyla çağırabilecek konferansçıların, sanatçıların, şairlerin ve yazarları bir havuzda toplanması,
 • Yapılan etkinliklerin daha fazla kitleye ulaşması için faaliyetlerimizin haberlerin düzenli olarak basına ve sosyal medyada yayılmasını sağlamak,
 • Yapılan projelerin diğer toplulukların faydalanması ve ulaşılabilecek kitleleri çoğaltmak için sosyal medyayı etkin kullanmak,
 • Kıbrıs, Doğu Türkistan, Kerkük, Kırım, Balkanlar ve daha birçok önemli Türklük merkezi olan bölgeleri ilgilendiren konferanslar düzenlemek,
 • Türk Dünyasından gelen öğrenciler akrabalık bağıyla gelmesine rağmen uyum ve eğitim problemleri yaşamaktadırlar. Bunlara çevre faktörüyle ve kendi milli kültürlerini burada da beraberce yaşatarak çabuk uyum sağlamalarına için yardımcı olmak,
 • Bir sosyal ağ oluşturarak kültürel ve sosyal açıdan Türk Dünyası ile birliktelik oluşturmak,
 • Türkçe Günleri etkinliklerini bütün üniversitelerde yaygın hale getirmek, bunun için konferansçılar çağırmak ve tiyatral şiir dinletileri düzenlemek ve bu programlar aracılığıyla Türk motiflerini çok iyi şekilde işlemek,
 • Sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı “Yüzyılın Yalanı” adlı kapsamlı ve uluslar arası düzeyde bir proje hazırlayarak, iddiaları çürütmek, Türk milletinin haklılığını ispatlamak ve dünya kamuoyundaki Ermeni diasporasının yalanlarını boşa çıkarmak,
 • “Yüzyılın Yalanı” projesi kapsamında e-imza ve imza kampanyaları düzenlemek, Gökkubbe dergimizde özel sayı hazırlamak, sosyal medyada etkin şekilde duyurmak, internet sitesi oluşturmak, afişler hazırlamak, konferans, panel, sempozyum ve kongreler yapmak, sergiler hazırlamak, akademik araştırma kurulu kurmak, uluslar arası düzeyde etkinlikler hazırlamak ve daha birçok alanda çalışmalar hazırlamak,
 • Türk Dünyası üzerine çalışan dernekler aracılığıyla dil eğitimi ve burs imkanları sağlanması için çalışmalar yapılması,
 • Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki üniversitelerde Türk Dünyası ve Türkçe toplulukları kurmak ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak,
 • Türk Dünyası yönelik sosyal projeler hazırlamak ve bu kapsamda öncelikle Balkanlardaki fakir Türk köylerine yardım kampanyaları düzenlemek, kırtasiye ve kitap toplama kampanyaları düzenlemek, engelliler için tekerlekli sandalye temin etmek, fakir köyler için yardım malzemeleri toplamak,
 • Türk Dünyası ezgilerinin tamamını kapsayan Mistik Türk Müziği topluluğu kurulmasını sağlamak,
 • Türk Dünyasından gelen öğrencilerle daha sıkı ilişkiler kurulmasını sağlayarak sorunlarına çözümler bulmak,
 • Türk Dünyası öğrencilerinin barınma ve burs sorunlarını çözmek için koordineli çalışmalar yapmak,
 •  Ortaöğretim öğrencilerinde milli bilinci uyandırmak amacıyla Türk dili ve Türk Dünyasından haberdar etmek ve ortaöğretim kurumlarında Türkçe ve Türk Dünyası öğrenci toplulukları kurulmasına destek olmak,
 • Türk Dünyasının ortak hafızasını oluşturmaya yönelik, e-kütüphane ve veritabanları kurulmasını sağlamak,
 • Türk Birliği için önemli olan ortak dil ve alfabe konusunda çalışmalar hazırlamak ve ilgili kurumları bu konuda teşvik etmek,
 • Türk Dünyasını ilgilendiren konuları üzerine tiyatro, tiyatral şiir dinletisi grupları ve korolar kurarak üniversitelere turneler düzenlenmesini sağlamak,
 • Türk Dünyasını ilgilendiren konuları işleyen filmler, kısa filmler ve belgeseller hazırlanmasını sağlamak,
 • Türk Dünyası için önemli günlerde eş zamanlı etkinlikler planlamak ve düzenlenmesini sağlamak,
 • Türk devletlerini tanıtan programlar ve etkinlikler hazırlayarak üniversitelerde kamuoyunu bilgilendirmek,
 • Türk Dünyası şehirleri ile Türkiye’deki şehirleri kardeş şehir olmasını sağlamak,
 • Sokak, cadde ve mekânlara Türk Dünyasından özel isimlerin verilmesini sağlamak ve hatıra ormanları oluşturmak,
 • Türk Dünyasına bağlı ülkelerin Büyükelçilik ve konsoloslukları ziyaret edilmesi,

Başlıca almış olduğumuz karar ve yöntemlerimizdir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp