4. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi

 Türk Dünyası Birlik Platformu tarafından düzenlenen 4. Türk Dünyası Birlik Kurultayı bu yıl 22-23-24 Nisan 2016 tarihlerinde Bilkent Milliyetçi Düşünce Topluluğu, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Türkçe Topluluğu ev sahipliğinde Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Kurultay kapsamında yapılan konferans, panel, toplantı ve çalıştaylarda ortaya çıkan irade üzerine aşağıdaki maddelerde somutlaşan şu kararlar alınmıştır:

 1. Türk Dünyası Birlik Platformu (TDBP) önümüzdeki dönemde temel proje olarak “Yesevi Yolunda” projesini yürütecektir.
 2. TDBP sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı bilimsel ve sosyal mücadelesine devam edecek, bu bağlamda konferans, panel, sempozyum, basın açıklaması ve kitlesel programlar düzenleyecektir.
 3. TDBP, Karabağ ve diğer bölgelerdeki Ermeni işgalini kınamakta, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin uluslararası hukuk bağlamında bir zorunluluk olduğunu ifade etmektedir. Azerbaycan devletinin işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla yapacağı her operasyonu da desteklemektedir.
 4. TDBP, Irak ve Suriye Türkmenlerinin varlık mücadelesi verdiklerini görmekte, bu bağlamda başta Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bütün dünyayı bu duruma karşı duyarlı olmaya, uluslararası hukuk ve insan hakları doğrultusunda hakkaniyetli davranmaya çağırmaktadır.
 5. TDBP, Türk ve İslam dünyasının günümüzdeki en büyük sorunlarından birinin mezhepçilik olduğunu tespit etmekte ve her türlü mezhepçiliği reddetmektedir. Türk Dünyası’nın asla Sünnilik ve Şiilik gibi bir bölünmeye maruz kalmaması gerektiğini ifade etmektedir.
 6. TDBP, ülkemiz ve Türk dünyası coğrafyası için çok ciddi bir tehdit olan radikal akımlar, dini sapmalar ve bu bağlamda ortaya çıkan teröre karşı bilimsel çalışmalar yürütmeye, Türk tarihinden, geleneklerinden gelen tecrübe doğrultusunda yeni bir medeniyet tasavvuru sunma amacıyla fikri çalışmalar yapmaya karar vermiştir.
 7. TDBP, Kırım’ın Rusya tarafından işgalini, Kırım Tatar Milli Meclisi’nin kapatılmasını kınamakta ve Kırım davasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun öncülüğünü ve davasını benimsemektedir.
 8. TDBP, Doğu Türkistan davasında Çin’in insan hakları ihlali yaptığını ve bir işgal devleti konumunda olduğunu ifade etmekte, Çin devletinin Uygur Türklerine bütün haklarını teslim etmesi gerektiğini, dini ve milli kimliklerini engelleyici bütün faaliyetlerini durdurmasını gerektiğini ifade etmekte ve Dünya Uygur Kurultayı’nı desteklemektedir.
 9. TDBP, İran’ın Güney Azerbaycan ve diğer Türk bölgelerindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, tarih boyunca bir Türk yurdu olan bu coğrafyada Türklerin milli kimliklerinin korunması için ülkemiz ve Türk Dünyası’na yönelik bilgilendirme ve çözüm çalışmaları yapmaya karar vermiştir.
 10. TDBP, Türk Dünyası içerisinde tarihi travmalar yaratan olayların kaşınmaması gerektiğini, tarihsel olaylardan düşmanlık üretilmemesi gerektiğini düşünmekte ve bunu “Şah da bizim Sultan da, Yıldırım da bizim Timur da” sloganıyla ifade etmektedir.
 11. TDBP, Türkçe alanında detaylı çalışmalar yapmaya, bilim dili olarak Türkiye Türkçesi’nin Türk Dünyası’nda ortak bir kullanıma erişmesi için çalışmaya karar vermiştir.
 12. TDBP, bütün Türk lehçeleri arasındaki benzerlikleri ortaya koymak için sosyal medya çalışmaları, akademik faaliyetler, sosyal faaliyetler yapmaya karar vermiştir.
 13. TDBP, tarihi süreç içerisinde başta Sovyetler ve Rus Çarlıkları dönemlerinde üretilen suni millet isimleri ve suni etnik kökenlerin tespit edilmesi ve bunların bilimsel dayanaklarının ortaya konması için çalışmalar yapılması yoluyla Türk Dünyası içerisine sokulan ve birliği bozan fitnelerin engellenmesini hedeflemektedir.
 14. TDBP Türk Dünyası’nın diğer bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeye karar vermiştir.
 15. TDBP, Türk dünyasının bütün meseleleri ve ülkeleri hakkında rapor çalışmaları yapmaya ve bu raporları yetkili kurumlara iletmeye karar vermiştir.
 16. TDBP sosyal medyada tabela çalışmaları, görsel yayımları gibi çalışmalar yoluyla Türk Dünyası duyarlılığını artırmayı hedeflemektedir.
 17. TDBP ve üye topluluklar Türk dünyası meseleleri hakkında tiyatro, sergi ve kısa film gibi görsel çalışmalar yapmaya karar vermiştir.
 18. TDBP bünyesinde bir Türk dünyası görsel materyal ve makale, rapor arşivi oluşturmaya karar vermiştir.
 19. TDBP Türkiye’de öğrenim görev Türk Dünyası öğrencilerinin sorunlarının tespiti için bir çalışma yapmaya ve bunu raporlaştırarak ilgili kurumlara iletmeye karar vermiştir.
 20. TDBP, Türk Dünyası’nın kültürel, ekonomik, sosyal, dilsel, siyasi ve her türlü birliği için çalışmalarını sürdürmeye ve bu yönde çalışmalar yapan bütün organizasyonlarla ortak çalışmalar yürütmeye karar vermiştir.

“Türk Gençliği varsa Türk Dünyası’nın Geleceği de Vardır”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

4. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nin pdf hâlini edinmek için aşağıdaki köprüye tıklayınız:

4.-Türk-Dünyası-Birlik-Kurultayı-Sonuç-Bildirgesi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp