5. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Türk Dünyası Birlik Platformu tarafından düzenlenen 5. Türk Dünyası Birlik Kurultayı bu yıl 12-13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Türk Strateji ve Jeopolitik Araştırmalar Topluluğu ev sahipliğinde Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

Kurultay kapsamında yapılan konferans, panel, toplantı ve çalıştaylarda ortaya çıkan irade üzerine aşağıdaki maddelerde somutlaşan şu kararlar alınmıştır:

1. Türk Dünyası Birlik Platformu (TDBP), Irak ve Suriye Türkmenlerinin yaşadığı beka sorunun ulaştığı seviyeyi göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bağımsız Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere bütün dünyayı bu duruma karşı duyarlı olmaya, uluslararası hukuk ve insan hakları doğrultusunda adaletli davranmaya çağırmaktadır.
2. TDBP, Suriye Türklüğünün yaşadığı sorunların daha gür bir ses ile ifade edilmesi ve birlik içerisinde hareket edilebilmesi amacıyla Suriye Türklerini Suriye Türkmen Meclisi çatısı altında bütünleşmeye davet etmektedir.
3. TDBP, Türkiye Cumhuriyeti’ne Türkmen kamplarında ikamet eden Türkmen sığınmacı çocuklara verilen eğitim programındaki aksaklıkları gidermesi için çağrıda bulunmaktadır.
4. TDBP, Kerkük’ün statüsünün değiştirilmesi amacını taşıyan kararları ve Türk şehri Kerkük’e peşmergeler tarafından paçavralar asılması gibi eylemleri kabul edilemez olarak nitelendirmektedir.
5. TDBP, başta Kerkük Türkleri olmak üzere bütün Irak Türklüğünü Erşat Salihi liderliğindeki Irak Türkmen Cephesi ile koordineli hareket etmeye davet etmektedir.
6. TDBP, bağımsız 7 Türk devletini ilgili ve ilişkili konularda Suriye Türkmen Meclisi ve Irak Türkmen Cephesi’ni ikili ilişkilerinde yetkili muhatap olarak kabul etmeye ve uluslararası platformlarda desteklemeye davet etmektedir.
7. TDBP, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde 2017 yılının “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesi sebebiyle Türkçe’nin yerinde, doğru, güzel ve kurallarına uygun şekilde kullanımına yönelik etkinlikler gerçekleştirecektir.
8. TDBP, Türkçe’nin mevcut durumu ve yabancı kelimelerin kanunlara aykırı bir şekilde kullanılması konuları hakkında rapor çalışmaları yapmaya ve bu raporları yetkili kurumlara iletmeye karar vermiştir.
9. TDBP, bilim dili olarak Türkiye Türkçesi’nin Türk dünyasında ortak bir kullanıma erişmesi ve alfabe birliğinin tesis edilmesi için çağrıda bulunmaktadır.
10. TDBP, Türk dünyasının bilge lideri merhum Alparslan Türkeş’in doğumunun 100. yılı ve Hakk’a yürüyüşünün 20. yılı olması sebebiyle 2017 yılı içerisinde Başbuğ Türkeş’in Türk Dünyası ufkunu kitlelere ulaştırmak gayesiyle çeşitli etkinlikler tertip edecektir.
11. TDBP, Türk dünyası alanında akademik çalışmalara sevk etmek gayesiyle “Uluslararası Türk Dünyası Öğrenci Kongresi” düzenlemeye karar vermiştir.
12. TDBP, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleşen Hocalı Soykırımı’nın hukukî nitelikteki delillerin konferans ve paneller vasıtasıyla aktarılmasını kararlaştırılmıştır.
13. TDBP, Türk birliği fikrini benimsemiş şair, yazar ve devlet adamlarının hayatını, fikirlerini, eserlerini anlatmak ve abide şahsiyetleri anmak amacıyla programlar düzenleyecektir.
14. TDBP, Türk millî kültürü içerisinde önemli bir değer olan Nevruz kutlamalarına öncülük edecektir.
15. TDBP, Kıbrıs’ta yürütülen müzakerelerde olası bir toprak kaybına sebebiyet verilmemesi gerektiğini ifade etmekte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığını desteklemektedir.
16. TDBP, Batı Trakya Türklüğünün yaşadığı güncel problemlerin kamuoyuna taşınması amacıyla çalışmalar yürütecektir.
17. TDBP, tarihi süreç içerisinde başta Sovyetler ve Rus Çarlıkları dönemlerinde üretilen suni millet isimleri ve suni etnik kökenlerin tespit edilmesi ve bunların bilimsel dayanaklarının ortaya koyulması için çalışmalar yapılması yoluyla Türk dünyası tarihi içerisinde mevcut olan birliği bozma amacı taşıyan fitnelerin engellenmesini hedeflemektedir.
18. TDBP, Türk siyasî tarihi içerisindeki fikri ayrılıklardan doğan tartışmaların manipülasyona uğratılmasıyla ortaya çıkarılmış olan kutuplaşmaları reddetmektedir.
19. TDBP ve üye topluluklar sahip olduğu Türk dünyası hassasiyetine bağlı kalmak suretiyle diğer STK’lar ile paydaş etkinlikler düzenlemeye karar vermiştir.
20.TDBP üye toplulukları bulundukları üniversitelerde kişisel gelişim konulu çalışmalar ve sertifika programları yürütecektir.
21. TDBP’nin süreli yayın hüviyetindeki resmî yayın organının mevcut baskı kalitesi korunarak kurumsallaştırılması karara bağlanmıştır.
22.Bugüne değin TDBP Tanıtım ve Medya Sekretaryası tarafından yayımlanan Türk Dünyasında yaşanan gelişmelerin derlendiği e-bülten formatıyla aylık yayın yapan “Türk Dünyası Güncesi”, niteliği değişmeksizin TDBP Araştırma ve Stratejik Geliştirme Sekretaryası editörlüğünde yayın hayatına devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

5. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nin pdf hâlini edinmek için aşağıdaki köprüye tıklayınız:

5.-Türk-Dünyası-Birlik-Kurultayı-Sonuç-Bildirgesi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp