En Büyük Tehlike: İki Dillilik

Türkçe, Türk kimliğinin, Türk kültürünün, kısaca Türk milletinin varlık, birlik, egemenlik sembolüdür. Türkçe Türk milletinin “ses bayrağı”dır. Türkçe, Türk milleti; Türk milleti de Türkçe demektir. Bu sebeple millî kimliğimizin ve millî varlığımızın temeli olan Türkçe, her devirde Türk’e sahip çıkmanın, Türkçülüğün göstergesi olmuştur. Tarih boyunca millî duygu ve millî şuur sahibi bütün Türk devlet adamları…