Emin Alpertunga TORUN
Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumsal ve Dış İlişkilerden Sorumlu

Yasemin Aydın
Genel Sekreter Yardımcısı
Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu

Ülkü ŞİMŞEK 
Genel Sekreter Yardımcısı
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu