Ahmet ŞİMŞEK 
Genel Sekreter Yardımcısı
Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu

Hilal GÜL
Genel Sekreter Yardımcısı
Faaliyetlerden Sorumlu

Yasemin Aydın
Genel Sekreter Yardımcısı
Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu

Serdar BAYINDIR
Genel Sekreter Yardımcısı
Projelerden Sorumlu

Gülsüm BOSTAN
Genel Sekreter Yardımcısı
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu

Emin Alpertunga TORUN
Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumsal ve Dış İlişkilerden Sorumlu