Ülkü ŞİMŞEK 
Genel Sekreter Yardımcısı
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu

Hilal GÜL
Genel Sekreter Yardımcısı
Faaliyetlerden ve Projelerden Sorumlu

Yasemin Aydın
Genel Sekreter Yardımcısı
Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu

Emin Alpertunga TORUN
Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumsal ve Dış İlişkilerden Sorumlu