Yasemin AYDIN
Genel Sekreter Yardımcısı
Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu

Araştırma ve Geliştirme Birimi

Strateji Geliştirme Birimi

Yayın Hazırlama Birimi

DEĞERLENDİRMELER VE RAPORLAR