Arif Emre ÇELİK
Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanı

Ülkü ŞİMŞEK
Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyesi

Fatmanur YORGAN
Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyesi