Hilal GÜL
Genel Sekreter Yardımcısı
Faaliyetlerden ve Projelerden Sorumlu

Faaliyet Koordinasyon Birimi

Proje Araştırma ve Planlama Birimi

Uluslararası Projeler Birimi