Hilal GÜL
Genel Sekreter Yardımcısı
Faaliyetlerden Sorumlu

Faaliyet Koordinasyon Birimi

Faaliyet Araştırma ve Planlama Birimi

Faaliyet Takip ve Arşiv Birimi

İletişim Birimi