Ülkü ŞİMŞEK 
Genel Sekreter Yardımcısı
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu

Basın Hizmetleri Birimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

Sosyal Medya Birimi