Gülsüm BOSTAN
Genel Sekreter Yardımcısı
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu

Tanıtım Birimi

Sosyal Medya Birimi

Dijital Medya ve İnternet Birimi

Site Editörü