Hilal GÜL
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı

Mehmet Buğra AKPINAR
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı

Ülkü ŞİMŞEK
Sanat ve Mimarlık Komisyonu Başkanı

Ahmet Mustafa ERDOĞAN
Tarih Komisyonu Başkanı

Mustafa KÜÇÜKYAVUZ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Komisyonu Başkanı

Fatmanur YORGAN
Din ve Kültür Komisyonu Başkanı

Tuğba KUTA
Psikoloji ve Sosyoloji Komisyonu Başkanı