Hasan GÜLER
Genel Koordinatör Yardımcısı

Oğuzhan BUDAK
Genel Koordinatör Yardımcısı

Mertcan ARITÜRK
Akademik İletişim Koordinatörü

Huri YILMAZ
Gençlik Meclisleri Koordinatörü

Nihat ISPARTALI
Meslek Grupları Koordinatörü

Ahmet Mustafa ERDOĞAN
Öğrenci Konseyleri Koordinatörü

Yavuz Selim KAMAY
STK Koordinatörü

Arif Emre ÇELİK
Sosyo-Politik Topluluklar Koordinatörü

Muhammed Hazım BİLGİN
Tarih Toplulukları Koordinatörü

Tuğba KUTA
Türk Dünyası Toplulukları Koordinatörü

Batuhan DAĞ 
Türkçe Toplulukları Koordinatörü