Ahmet Mustafa ERDOĞAN
Genel Koordinatör Yardımcısı

Mustafa KÜÇÜKYAVUZ
Genel Koordinatör Yardımcısı

Mertcan ARITÜRK
Akademik İletişim Koordinatörü

Huri YILMAZ
Gençlik Meclisleri Koordinatörü

Nihat ISPARTALI
Meslek Grupları Koordinatörü

Emrullah GÖK
Öğrenci Konseyleri Koordinatörü

Yavuz Selim KAMAY
STK Koordinatörü

Remzi ARISOY
Sosyo-Politik Topluluklar Koordinatörü

Muhammed Hazım BİLGİN
Tarih Toplulukları Koordinatörü

Tuğba KUTA
Türk Dünyası Toplulukları Koordinatörü

Alparslan BÜLBÜL 
Türkçe Toplulukları Koordinatörü