Ahmet Mustafa ERDOĞAN
Genel Koordinatör Yardımcısı

Mustafa KÜÇÜKYAVUZ
Genel Koordinatör Yardımcısı

Tuğba KUTA
Türk Dünyası Toplulukları Koordinatörü

İbrahim YAKAR
Türkoloji Toplulukları Koordinatörü

Beyza CAN
Sosyo-Politik Topluluklar Koordinatörü

Remzi ARISOY
STK Koordinatörü

Nihat ISPARTALI
Meslek Grupları Koordinatörü