İbrahim YAKAR
Türkoloji Toplulukları Koordinatörü

Koordinatör Yardımcısı

İletişim Birimi