Osmanlı ve Cumhuriyet

Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz ‘’ Devleti Aliyeyi Osmaniye ; Türklüğün kurduğu en uzun ömürlü , en geniş topraklı , medeniyet açısından en çok gelişmiş ve saygıdeğer devlet olmuştur.Bu devlette Türkler çok dinli , çok dilli ,çok ülkeli , çok kültürlü , çok ırklı , çok mezhepli insan kalabalıklarını birbiriyle kaynaştırmıştır.Türkler , kimisi Müslüman olan bu kavimlerden nüfusça daha kalabalık , toprakça daha yaygın ve servetçe daha zengin olmadıkları halde , dil , kültür , manevi ve askeri güç olarak devleti asırlar boyunca yönetmişlerdir.

Cumhuriyetimiz henüz 89 yıllık kuruluş çağında diyebileceğimiz bir devlettir.Ancak arkasında 15 büyük Türk Devletinin verdiği manevi kudret vardır.Cumhuriyet hemen hemen tek dilli , tek soylu ,tek dinli , tek ülkeli bir milletin devletidir.Göktürk ve Uygurlardan sonra üçünce kez bu çoğunluğa ulaşılıyor.Bu önemli bir büyüme ve yaşama kaynağıdır.Cumhuriyet kendi çoğalan insanlarını soyca – ırkça olduğu gibi iman ve kültürce de Türk yapmayı başarabilirse bu devletin kalıcılığıda Osmanlıdan daha sağlam olabilir.Ancak imanca ve kültürce Türk olmanın birçok yolunu kaybetmişiz.Onları yeniden bulabilmek için yüzlerce kafanın onlarca yıl uğraşıp araştırması gerekiyor.

Devlet-i Aliyye’ye ve Cumhuriyete farklı bir açıdan göz atalım ;

-İki devlette Anadoluda (Birincisi Selçuklunun yıkılışı , İkincisi Osmanlının yıkılışı) birliğin , düzenin ve otoritenin kaybolması üzerine kurulmuşlardır.

-Osmanlı’nın da Cumhuriyet’inde kuruluş esnasında ortak düşmanları Bizans – Yunan soyu , aynı haçlı saldırıları 1300 ve 1920 yılları arasında Hristiyan – Emperyalist alemi güç birliği ederek Türklük –Müslümanlık kavramlarını yok etmeye çaılşmışlardır.

-Her iki devletimizde liderler öncülüğünde fakat bizzat milletin kendisi tarafından kurulmuştur.

-Birincide Türk adı açıkça kullanılmıyor fakat bunun Türk devleti olduğunu cümle alem biliyor ,hatta Bizans ve Avrupa ‘’ Müslüman ‘’ dedikleri zaman yalnızca Türkleri kastediyorlar ; savaşta , barışta ‘’ İslam aleminin temsilcisi olarak görüyor ‘’

-Türklük ortadan kalkarsa İslamiyet belasının da başlarından defolacağına gönülden inanıyorlar.

-Mevcut devletmizde ‘’ Türk , Türkiye ‘’ adları kullanılmıştır. Fakat bu kelime de , sadece ‘’ırk’’ anlamında bir isim olmayıp , tarihi kültürümüzü medeniyetimizi aynı milli inanca mensupları içine alan bir timsaldir.

-Her iki devletin kuruluşu sırasında ,aydınlar , yöneticiler ve halk aynı dili konuşmakta ve hemen hemenaynı yaşayışı sürdükmektedir.Aynı Allah’ın kulu olmak aynı Peygamber’in ümmeti olmak büyük bir kısımda şüphe edilmeyen bir tutumdur.İnanılan ‘’öncülerin’’ peşinde ülküye birlikte yürümek esastır.

-Her iki devletimizin sanatta , şiirde timsal şahsiyetleri vardır.Bunlar Osmanlı kuruluşunda Yunus Emre, Cumhuriyet’in kuruluşunda Mehmet Akif’tir.Yunus Emre’nin mistik , Mehmet Akif’in realist akımlarda olmalarına rağmen her ikiside kitlelere hitaplara bakımında birbirine benzemektedirler.

-Her iki devletimizin maneviyatını ve ülküsünü düşünücek olursak , her iki devletimizin kurucusuna halkın yakıştırdığı ‘’ GAZİ ‘’ sıfatı kadar hiçbir şey anlatamaz.Osmanlı’nın Kurucusu Osman Gazi , Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal’dir.Fakat yakın tarihimizde sebebini anlayamadğım bir şekilde Gazi Mustafa Kemal’den ‘’Gazi’’ sıfatı sökülmüştür oysa Osman Gazi ‘ den bu unvan hiçbir zaman ayrılmamıştır.

Osmanlı’nın uzun ömürlü sağlam yapısının en büyük sebebi her rüzgara göre yöndeğiştirmeyen ulu bi çınar olmasından kaynaklıdır.

Burak Kazım MIRIK
Türk Dünyası Birlik Platformu Gençlik Meclisleri Koordinatörü

Kaynaklar: Ahmet kabaklı temellerin duruşması cilt 1 sayfa 10 – 50

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp