Türk Dünyası Birlik Platformu; dil, din, kültür ve tarih açısından bir bütünlüğün ortaya çıktığı Türk dünyası bölgesi içerisinde yaşayan gençliğin Türkçe, Türk tarihi, Türk kültürü ve sosyal alanlarda ortak çalışma ve etkinlikler yaparak Türk dünyasında fikri birlikteliği tesis etmek gayesiyle çalışmalar yürütme amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Platformumuz Türk Dünyası için çalışma amacı olan tüm kişi ve kurumlara açık olmakla birlikte üniversitelerde Türk dünyası hassasiyetini ortaya çıkartan öğrenci topluluklarının/kulüplerinin bir çatı kuruluşu niteliğindedir. Bu bağlamda tamamıyla Türk Dünyasına hizmet etmek isteyenlerin ortak çalışma alanını oluşturup, aralarındaki iletişim ağını, gönül birliğini oluşturmayı hedefler.

Gençlik, milletlerin devamlılığı ilkesinin en önemli ve belirgin tezahürlerindendir. Gençliğin yeni ufuklara doğru sağlam adımlarla ilerlemesi ise, ancak yaşanılan çağın gereklerine uygun şekilde donanıma erişmesi ile mümkündür. Tüm bu gereklilikler göz önüne alındığında “dilde, fikirde, işte birlik” parolasının iş düşünümü temsil etme aslî emelimizdir. Platformumuz, Türk gençliği arasında kültürel anlamda bir ortak bilinç oluşturarak,  2023 yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz için bölgesel bir güç olma gayesinde sivil toplum açısından önemli bir adımdır.

Coğrafi anlamda bölgesel gücü ifade eden Türk Dünyası olgusu, çeşitli gelecek projeksiyonlarını göz önüne aldığımızda potansiyeli açısından küresel ölçekte bir etkiye sahip birlikteliği oluşturacak niteliktedir. Türkistan, kültür, dil, tarih, halk bilimi, ekonomi, enerji kaynakları, turizm, mimari, ulaşım ağları gibi birbirinden farklı onlarca alana ev sahipliği yapmaktadır. Bu alanların genç dimağlarca tartışılması ve gündeme getirilesi ise elzemdir.

Platformumuz aracılığıyla yalnızca Türkiye Cumhuriyeti genelinde kalmayarak başta diğer bağımsız Türk devletleri olmak üzere, Türk kimliğinin yaşadığı tüm coğrafyaları içerisine alan çapta organizasyonlar ve projeler hazırlamaktayız. Bu sayede Türk dünyası meselelerinin dar bir zümre içerisinde tartışılmasından ziyade uluslararası arenada bütün kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanması gerekliliğine katkı sunmaktayız. Hâli hazırda Türk devletleri arasında oluşturan hukuki kaynaklı birliklerin eksik kalan yönü olan gençlik faktörünün tamamlanarak yarınlarda daha güçlü bir Türk Dünyası’nın var kılınması için çalışmaktayız.

Ahlâkî ve manevî dirayetimiz ile birleşen Türk milletini ilimde, medeniyette, sanatta, sporda, edebiyatta, teknikte en ileriye taşıma ülkümüz, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan büyük Türk milletinin bütününü kapsamaktadır. Millet mazimizden aldığımız hız ile atan kalplerimiz, nerede bir Türk varsa onun için atmaktadır.

Platform oluşturulmasında öncü katılım gösteren organlar:

 • Üniversite Öğrenci Kulüpleri / toplulukları,
 • Üniversite Öğrenci Konseyleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları / Dernekler,
 • Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri,
 • Mesleki Alanda Çalışan Bireyler,
 • Akademik Alanda Çalışan Bireyler,

Platform Çatısı altında yapılacak etkinlikler:

 • Ortak etkinlikler,
 • Ortak konferans, sempozyum ve panel,
 • Eş zamanlı ortak organizasyonlar,
 • Ortak kültürel ve sanatsal etkinlikler,
 • Türk Dünyasına yardım kampanyaları
 • Türk Dünyasına geziler