Azerbaycan Cumhuriyeti

Kazakistan Cumhuriyeti

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Özbekistan Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti

Türkmenistan Cumhuriyeti