Türk Dünyası Birlik Platformu 1.Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

 • Kısa vadeli ölçekler doğrultusunda dergi hazırlanılması,
 • Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Bilinçli Gençler Topluluğu organizasyonu ile yapılacak olan “3 Mayıs” programı gerekli görüşmeler ve programlar uyumu neticesinde Antalya’da kutlanabilir,
 • Platform üyelerinin görev ve sorumluluklarını insanlara sürekli deklare etmesi ve bununla birlikte üyelerde aidiyet duygusu bilinci oluşturulması,
 • Yazılı ve görsel haberlere ağırlık verilmesi,
 • Kısa ve öz anlatım içerikli görsel ve yazımsal öğeleri (video, resim v.b.) sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması,
 • Türk Dünyasına hizmet ve destek vermeye yönelik önemli kuruluşlarımızın başkanlarını programlarımıza davet etmek,
 • Türkçe Dili konusunda alanında yüksek seviyede konusuna hâkim kişilerce özel ekip kurma ve üst düzey kişilerden yardım alınması,
 • Türk Dünyasının bayraklaşan ve özellikle sürgünde olan isimlerimize sahip çıkılması ve bu sahiplenmeyi de her yayında yer verilmesi,
 • Ortak kütüphane oluşturulması ve Türk Tarihinde önemli bir yere sahip olan kişilerin isimlerini bu kütüphanelerinin ismine verilmesi, toplulukların da bu organizasyona teşvik edilmesi,
 • Ortak bildiri ve bildirge basılması ve video başta olmak üzere hem görsel hem de yazımsal olarak kamuoyuna dağıtılması,
 • Türk Dünyasına yönelik “Slogan, şiir, makale, şiir v.b.” yarışmalar tertip edilmesi,
 • İlgi uyandıracak ve rağbet görecek kişiler ile ortak programlar hazırlanması,
 • Türk Dünyası Bayrakları temin edilmesi ve Platforma tabi olan bölgelere dağıtılması,
 • Tiyatro gibi sanatsal faaliyetlere ağırlık verilmesi,
 • Türk Kurultayları ve etkinliklerine temsilci gönderilmesi,
 • Öğrenci Konseyleri başta olmak üzere ERASMUS programını Kültürel ve Sosyolojik manada yer edecek şekilde uzun vadeli düşünce doğrultusunda program ve çalışmalar hazırlanması.
 • Türk-İslam Ülküsü dâhilinde ki herkes Platforma katılabilir. Bu düşünce istikametinde herhangi bir ayrım ve dayatma olmamasının sağlanması ve buna kesinlikle izin verilmemesi,
 • Platforma bağlı STK ve toplulukların platform isim ve ambleminin kullanılması,
 • Türk Dünyası içerisinde yaşayan Türk topluluklarını bölge ismine göre vurgulanması yerine mensup olduğu Türk Milletinin tabiiyetliğinin ön plana çıkarılması, (Örn; Kazakça, Özbekçe gibi ifadeler yerine Kazak Türk’ü, Özbek Türk’ü gibi ifadelerin kullanılması)
 • Oluşturulan internet sitesinde ziyaretçilerin de fikir ve önerilerini almak adına sayfada “Fikir Alma” bölümü oluşturma ve programlara katılım sağlayanlarca da bu özellikten fayda sağlanılması,
 • Üniversite başta olmak üzere okullarda ki topluluklarımız vesilesi ile Okul Site ve yayın organlarında platformun haberlerine yer verilmesini sağlamak,
 • Sanal ortamdan faydalanarak Türk Dünyası Televizyonu kurmak ve Türk Dünyasına yönelik programlar sunulması,
 • Başta üniversiteler olmak üzere etkileşimde bulunduğumuz her alanda ortak eylem ve basın açıklamaları düzenlemek ve yurt genelinde bu konuya dikkat sağlanılması,
 • Türk Dünyasına bağlı ülkelerin Büyükelçilik ve konsoloslukları ziyaret edilmesi,
 • Önemli Şahsiyet ve hizmet sağlayan kişilere “Onursal Üyelik” verilerek platformun daha geniş alanlara yayılması,
 • Türkçe Dil Bayramı’nda geniş çaplı “Türkçe Seferberliği” başlatılması hususunda çalışmalar ve programlar başlatılması,
 • Akademik Danışma Kurulu oluşturularak yapılacak olan faaliyet ve atılacak olan adımlarda daha sağlam ve temkinli yol izlenilmesi,
 • Türk Dünyasına yönelik büyük ve geniş çaplı yardım kampanyaları düzenlenmesi ve Harekete geçilmesi,

Başlıca almış olduğumuz karar ve yöntemlerimizdir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp