Türk İslam Alemine Taaruz

DÜNYA KAMUOYUNA BİR DUYURUDUR.

” Türk İslam gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti ” Türk İslam davasının anahtar sözcüğüdür.

Bir insan için hangi millete mensup olması önemli olmakla beraber kendi tercihinde olmayan; tamamen yaratıcının Allah (c.c)  takdirinde olan bir lütuftur. Yaratılırken; tarihi nice başarı, onur ve gururla dolu bu millete mensup yaratılmış olmak, üstelik yüreğin serden geçildiğini İslam’ın ahlak ve faziletleriyle kazandığımız, Allah-u Teâlâ’ya şükür ve hamd duyguları içerisinde olmamızı gerektirmektedir.

Tarihinin hiçbir döneminde sapkınlığa, adaletsizliğe, fenalığa el sürmemiş olup; aksine dünyaya adaleti,özgürlüğü, medeniyeti getiren ve çoğu zaman sömürgeci yaklaşımlara, kıyım yapan zalimlere karşı din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın mazlumlara kucak açmış bu kutlu zihniyetin torunlarıyız. Bu kutsal yaklaşım, insanlığın refah ve saadeti uğruna olduğu için bu uğurda can veren her birey birer şehittir.

Ne kadar üzücüdür ki; 25 Haziran Salı günü Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Sayın Ali Haşim Muhtaroğlu ‘nu şehit vermiş bulunmaktayız. Türkmenlere, soydaşlarımıza, yapılan tehdit ve zulmün boyutları gittikçe ağırlaşan bir ortamda bir kalemizi kaybettik

Bu suikast ‘ ı yapan veya yaptıran faillere inatla söylüyoruz ki: bir şehidimiz gider bin ‘i gelir. Kirli amaçlarınıza asla ulaşamayacaksınız.

Dünya Türk İslam kutbunun potansiyel siyasi, beşeri, coğrafi gücünün bizden daha çok farkındadır.

Dünya üzerinde oluşmuş birçok siyasal ve ekonomik oluşumların içerinde tek bir oluşumun var olmadığını bilmektedirler.

Bu nedenledir ki yalnız Türkmenelinde değil Çin ‘in Sincan Uygur Bölgesi’nde de resmen taarruza geçilmiştir. Çatışmalarda

27 kişinin öldüğü bilgisi bu taarruzun kanıtı niteliğindedir.

Isparta Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak; Ermenistan’ın AZARBAYCAN ‘a yaptığı Hocalı katliamını unutmadığımız gibi; Türkmenelin’ de Ali Haşim Muhtar ‘ı, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde de 27 soydaşımızı asla unutmayacağız. ALLAH (c.c) ‘ dan dan rahmet dilerken, TÜRK – İSLAM âlemine yapılan her türlü cani saldıralı şiddetle kınıyoruz.

Devletimizin zulüm gören  ve haksızlığa uğrayan soydaşlarımızın yanında olmasını arzuluyoruz.

Burak Kazım MIRIK

 Isparta Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp