Türk Dünyası Birlik Platformu Danışma Kurulu Başkanı, Eski Genel Sekreteri

Yüreği Türk olanların yâdı hep dillerde

Bazı olaylar ve bazı tarihler milletlerin kırılma noktalarını ifade eder. Öyle ki, bu noktalardan geçerken alınacak tavır, gösterilecek duruş, ortaya koyulacak reçeteler bir milletin yükselişinin temelleri olacaktır. İçerisinden geçtiğimiz sürecin de Türk milleti adına tam olarak bu dönemleri işaret ettiği su götürmez bir gerçektir. Altaylar’dan Tuna’ya varlığını beşeri âlemin her zemine nakış nakış işleyen Türklük,…

Ortadoğu’nun Kültür İncisi: Halep

Doğu ile Batı arasında önemli bir ticaret merkezi, Fırat ile Asi nehri arasında uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehirdir; Halep. Tarih boyunca birçok devletin hâkimiyeti altına girmiş, bazı zamanlar çok parlak dönemler geçirmiş bazı zamanlar mücadelelere ve buhranlı dönemlere tanık olmuştur. Köklü ve çok eski bir tarihe dayanan Halep’in ismi ilk olarak…

Türk kanıyla ellerinizi yıkamaya, aklanmaya çalışmayın!

İçinde bulunduğumuz 2015 yılı, Türk düşmanlarınca bir fırsata çevrilmiş durumdadır. Savaş meydanlarından arkasına bakmadan kaçanlar, yüz yıllık bir yalanın arkasına sığınıp ahlâksızca milletimize ve devletimize saldırılar düzenlemektedir. Bu süreç içerisinde düşmanlarımızın tutumları yanında bir de içerideki işbirlikçilerle de uğraşmak zorunda kalışımız, tarihin bizler üzerine yüklediği yeni bir görev olmaktadır. Atalarımızdan bize miras kalan cihanın adaletle…