Emin Alpertunga TORUN

Genel Sekreter Yardımcısı Kurumsal ve Dış İlişkilerden Sorumlu

Yasemin AYDIN

Genel Sekreter Yardımcısı Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu

Betül BAYRIK

Genel Sekreter Yardımcısı Tanıtım ve Medyadan Sorumlu