Gökkubbe Dergimizin 5. Sayısı Çıktı

Dergimizin bu sayısında dosya konusu acılı ve mahzun Türk coğ­rafyası: Balkanlar.

İlk olarak, yakın zamanda kaybettiğimiz Türk ve dünya tarihçiliğinin önemli ismi Şeyh-ül Müverrihin Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca’nın “Türkler ve Balkanlar” ya­zısını iktibas ettik.

Daha sonra ise RUBASAM’ın kurucusu Av. Özcan Pehlivanoğlu’nun kaleme almış olduğu “Balkanlar Üzerinde Bir Ufuk Turu” yazısıyla Balkanların güncel siyasi durumları hakkında okurlarımızın bilgi sahibi olmasını amaçladık.

RUBASAM Başkan Vekili Süheyl Çobanoğlu’nun “Balkanlarda Türklere Yapılan Soykırım” yazısıyla Balkan Türklüğünün acı­sını dile getirdik.

Arş. Gör. Rüştü Kaya’nın “Kosova Kırım’ı meşrulaştırır mı?” sorusuna uluslararası hukuk açısından yaptığı değerlendirme ise oldukça önemlidir.

TDBP Genel Koordinatörü Dr. Halit Gökalp Küçük’ün Batı Trakya Türk­lüğünü anlattığı yazısı ise gayet bilgilendirici ve açıklayıcı olmuştur.

Balkanların, Makedonya’nın pek bilinmeyen kahramanları “Yücelciler”in hikâyesi ise hem şiirleri hem de nesirleriyle edebiyatımıza ve fikir dünyamıza büyük katkılarını her daim sunan Timur Ali Aykaç’ın kaleminden sizlere ulaşıyor.

Ayrı­ca “Balkanları Yaşamak… Balkanlarda Yaşamak… Balkanlarla yaşamak” adlı yazısıyla Öğr. Gör. Turan Şener sizlere Balkanları gönül gözüyle dile getirip bizlerde ne manalar uyandırdığını yazıya geçirip siz okuyucularla buluşturdu.

Kenan Turan, “Mezardaki Ülke” başlıklı yazısıyla Bosna Hersek’i değerlendirdi.

Av. Nihat Ispartalı ise “Anadolu’dan Uzanan Zeytin Dalı: Balkan Antantı” başlıklı yazısıyla 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmayı anlattı.

“Bosna Savaşı Enkazları: Kadınlar ve Kayıp Nesil” adlı yazıda ise Pembe Ufuk Altuner savaşlar sonrası ortaya çıkan bir trajediyi açıkladı.

“Balkanlar’da Doğan Şuur: İttihatçılık” başlıklı yazıda, Can Güleçoğlu Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını oluşturan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ortaya çıkışını inceledi.

Mert Çakır, “Balkanlara İlk Adım: Çimpe Kalesi”nde Türklüğün Balkanlara ulaşmasını anlattı.

“İslamiyet Öncesi Balkan Türklüğü ve Attila” yazısı ile Avrupa Hun İmparatoru’nun Balkanlara etkisini Hasan Güler yazdı.

“Avrupa’daki Ortodoks Akrabalarımız-Gök Oğuzlar” başlıklı yazıda Gülsüm Bostan, Gagauz Türklüğünün köklerine temas etti.

Bununla beraber yeni sayımızda bir de gezi yazısı mevcut. Emre Kartal, Gök Oğuzlar’ın yani Gagauzların diyarına yaptığı seyahatini kaleme alıp orada gezip gördüklerini bizlere “Hamdullah Suphi’yi Anarken: Bir Gagauz Yeri Değerlendirmesi” yazısıyla sunuyor.

Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Makedonya Milletve­kili Enes İbrahim ile Makedonya Türklüğü üzerine yaptığımız söyleşi ise oldukça dikkat çekici ve kafalardaki soru işaretlerini giderici olduğunu dü­şünmekteyiz.

Hilal Gül’den Mirsaid Sultangaliyev’in biyografini okuyacağız.

Türk milletine adanmış bir ömrün sahibi, Türk dünyasının birliğinin savunucusu, modern Kazan Türkleri tarihinin en önemli simalarından Mustafa Çokay’ın hayatını ve fikirlerini Mustafa Koçyegit kaleme aldı.

Gökkubbe Dergisi 5. Sayı
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp