Nazlı Hilal TOMAKİN

Uluslararası İlişkiler Komisyonu Koordinatörü

Mehmet Buğra AKPINAR

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Koordinatörü

Tuğba KUTA

Psikoloji Komisyonu Koordinatörü

Ülkü ŞİMŞEK

Mimarlık ve Sanat Tarihi Komisyonu Koordinatörü

Mustafa KÜÇÜKYAVUZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Komisyonu Koordinatörü

Fatmanur YORGAN

Din ve Kültür Komisyonu Koordinatörü

Remzi ARISOY

Sağlık Bilimleri Komisyonu Koordinatörü

Necati ÜNLÜCAN

Türk Dili Komisyonu Koordinatörü

Gülsüm BOSTAN

Tarih Komisyonu Koordinatörü

Melih KOÇYEGİT

Spor Komisyonu Koordinatörü