Asya kıtasının denize en uzak noktası olan Altay Dağları ve çevreleyen  platolar pek çok tarihi kaynakta Türk ve Moğol topluluklarının anavatanı  olarak anılmaktadır. Aşırı sert bir karasal iklimin hüküm sürdüğü Altay  bölgesi günümüzde Tuva, Hakas, Şor, Teleut, Tobol, Kemendi ve Altay  Türklerine ev sahipliği yapmaktadırlar. Bu Türk toplulukları hiç din  değiştirmeyen ve halen eski Şaman dininin pek çok motifini aynen  muhafaza etmekte olan ender toplumlardandırlar. Altay bölgesinde Rusya  Federasyonuna bağlı üç özerk Türk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Altay  Cumhuriyeti’nin nüfusu 190 bin olup başkenti Gorno-Altay’dır. Nüfusun  yüzde %60’ını Ruslar %30’unu Altay Türkleri %10’unu ise diğer etnik  gruplar oluşturmaktadırlar. Hakasya Cumhuriyeti’nin başkenti Abakan  şehri nüfusu 484 bindir. Nüfusun sadece %11’i etnik Hakas Türkü olup  yaklaşık %80’i Ruslardan oluşmaktadır. Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti  Kızıl olup nüfusu 308 bindir. Altay bölgesinin en kalabalık Türk  nüfusunu barındıran Tuva’nın %70’i Tuva Türkü olup %25’i ise Ruslardır.
Altay  Türkleri geleneksel özelliklerini koruyarak günümüze gelmişlerdir.  Dünyaca meşhur gırtlak şarkıları, eşsiz giyimleri ve doğa harikası  coğrafyası ile turistlerin ilgi gösterdiği bir bölgedir.