Başkurdistan Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyettir. Başkenti  Ufa, nüfusu 4.105.000’dir. Başkurdistan, Rusya Federasyonu’nun Sovyetler  Birliğinden bağımsızlığını ilan etmesinin ardından özerklik statüsü  elde etmiştir. Günümüzde Rusya Federasyonu’nun en önemli sanayi  bölgeleri arasında yer alan Başkurdistan’da doğalgaz, kimya, makine,  tekstil ve gıda sanayi gelişmiştir. Yıllık toplam üretimi 350 milyar  rublenin üstünde olan Başkurdistan ekonomisinin %40’ı sanayi sektöründen  meydana gelir. Türk Dünyasının en zengin bölgelerinden biri olan  Başkurdistan, Rusya Federasyonu’nun en önemli gelir kaynaklarından olan  doğalgaz üretiminin de önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Ruslar  %36’lık bir oranla ülkenin en kalabalık etnik grubudur. Bununla birlikte  ülkede Başkurt (%30), Tatar(%24) ve Çuvaşlar’dan(%2) oluşan Türk  toplulukları çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Ülkede sanayi ve ticaret  büyük oranda Ruslar ve Tatarların elindedir. Başkurdistan,  Türk Dünyasının Kuzey-batı sınırını oluşturan İdil-Ural bölgesinde yer  alır. M.S 4. yy’dan itibaren Türk boylarına ev sahipliği yapan İdil-Ural  bölgesinin ilk Türk yerleşimcileri Hun Türkleri ve onlara bağlı çeşitli  Altayik ve Uralik kabileler olmuşlardır. 7. yy’da İdil Bulgarları  tarafından yönetilen bölge Orta Asya ve Avrupa’yı bağlayan ticaret yolu  üzerinde olduğu için ekonomik ve kültürel açıdan giderek zenginleşti.  8.yy’dan itibaren İslam etkisine açık hale gelen İdil Bulgarları tarihte  kitlesel olarak İslamiyeti benimseyen ilk topluluğudur. Bulgar  Hanlığı’nın yıkılışıyla Kıpçak Hanlığı’nın idaresine giren Başkurdistan  daha sonra Cengizliler tarafından fethedildi. Cengiz Han’ın ölümünün  ardından Altınorda Hanlığı tarafından yönetilen Başkurtistan’a Başkurt  ve Tatar Türkleri’nin Cengiz Han istilasıyla geldikleri tahmin  edilmektedir. Altınorda’nın dağılmasıyla Kazan Hanlığı hakimiyetine  giren ülke 16. yüzyılda Çarlık Rusya tarafından işgal edilmiştir.
Başkurt  Türkleri 19. yy Türkçülük hareketi içerisinde önemli bir yere sahiptir.  Ünlü tarihçi Zeki Velidi Togan aslen Başkurt Türkü olup 19. ve 20. yy  Türkçülük-Turancılık akımının öncülerindendir.