Çuvaş Türkleri, Rusya Federasyonuna bağlı Çuvaşistan Özerk  Cumhuriyeti’nde müstakil Türk halkıdır. Türk toplulukları içinde dilleri  ve kültürleri ile ayrı bir yere sahip olan Çuvaşlar, Türkçenin en eski  hallerinden biri olan R Türkçesini konuşan tek Türk halkıdır. Pek çok  kaynak tarafından antik Hun Türkçesinin devamı olarak kabul edilen R  Türkçesinin temel özelliği sonu Z harfi ile biten Türkçe kelimelerin son  sesinin R’ye dönüşmesidir. ‘Yıldız’ – ‘Cıldır’ gibi.
Çuvaşlar,  M.S 4. 5. yüzyıllarda Hazar Gölü’nün kuzeyinden Deşt-i Kıpçak arazisine  göç ettiler. Hun İmparatorluğu, Bulgar ve Kıpçak Hanlıkları’nın  idaresinde yaşadıktan sonra 12. yüzyılda Altınorda Hanlığı egemenliğine  girdiler. Altınorda’nın parçalanmasının ardından 1552 yılındaki Rus  işgaline kadar Kazan Hanlarına bağlı kaldılar. Rus işgali Çuvaş halkı  tarafından hoş karşılanmadı. Her ne kadar Ortodoksluk üzerinden  yürütülen Ruslaştırma politikası yerel dinlerine aykırı olmasa da Rus  işgaline karşı defalarca ayaklandılar. 1917 yılında Sovyetler Birliğine  bağlanan Çuvaşlar, 1991 yılında SSCB’nin yıkılmasıyla Rusya’dan ayrılmak  istedilerse de bunu başaramadılar. 1991 yılında Çuvaşistan özerklik  statüsü elde etti. Çok küçük bir ülke olan Çuvaşistan, Moskova’ya en  yakın Türk devletidir. Nüfusu 18 binden biraz fazladır. Nüfusun %70’i  Çuvaş Türklerinden oluşmaktadır.