Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Kuzey Kafkasya’da Rusya Federasyonuna bağlı  bir özerk cumhuriyettir. Başkenti Nalcık, nüfusu 674 bindir. Nüfusunun  sadece 90 binlik bir kısmı Balkar Türklerinden oluşan bölgede Kabardey  Çerkezleri ile Balkar Türkleri arasında ciddi bir çekişme mevcuttur. Bu  durum aslında Rusların Türkler ile diğer Kafkas halklarını karşı karşıya  getirmek için uyguladığı “bir Türk-bir Çerkez” politikasının sonucudur.  Bu politika uyarınca Karaçay-Çerkez ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri  ile bir Türk unsura bir Çerkez unsur bir arada olacak şekilde sınırlar  çizilmiştir.
Karaçay Çerkez Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar  Cumhuriyetinin batısında Rusya Federasyonuna bağlı özerk statüsündeki  bir başka Türk Cumhuriyetidir. Başkenti Cherkesk kentidir. Nüfusun %31’i  Karaçay Türkü, %10’ü Adige Çerkezi, %41’i ise Rus’tur.
Kuzey  Kafkasya’da yaşayan bir diğer Türk boyu Nogay Türkleri’dir. Nogaylar,  İdil-Ural bölgesindeki anavatanlarından Rus işgaliyle birlikte  Kafkasya’ya göç ettiler. Günümüzde Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti ile  Dağıstan Cumhuriyeti’nde 100.000’e yakın Nogay Türkü yaşamaktadır.  Nogayların büyük bir bölümü Kafkasya’nın Rusya tarafından işgal  edilmesiyle Türkiye’ye göç etmiştir. Toplam Nogay nüfusunun 5’de 4’ünün  Türkiye’de yaşadığı tahmin edilmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti içerisinde  yaşayan bir diğer Türk boyu Kumuklardır. Nüfusları 300 binin üzerinde  olan Nogaylar, Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki en kalabalık Türk boyudur.   Kumuklar ve Nogaylar dışında Dağıstan’da yaklaşık 70 bin civarında Azeri  Türkü yaşamaktadır.