Karakalpakistan Orta Asya’da Özbekistan Cumhuriyetine bağlı bir özerk  bölgedir. Aral gölünün güney kıyısında yer almaktadır. Tarihi Harezm  topraklarının bir bölümünü içine alan Karakalpakistan’ın başkenti Nukus,  nüfusu 1.2 milyondur. Nüfusunun sadece üçte biri Karakalpak olan  ülkenin bir diğer üçte birlik kısmını Özbekler, geriye kalan nüfus ise  başta Kazaklar olmak üzere Ruslar ve diğer etnik gruplardan meydana  gelir.
Karakalpakları linguistik ve etno-kültürel yönden Kazak  Türklerinden ayırmak neredeyse imkânsızdır. Aslen Kazak (Kıpçak)  topluluğu içerisinde kalabalık boy olan Karakalpaklar, Sovyetler Birliği  döneminde ayrı bir millet olarak anıla gelmişlerdir. Zira 1925 yılına  kadar Kazakistan’ın bir parçası olan Karakalpak bölgesi 1925 yılında  Moskova’ya, 1936’da ise Özbekistan SSC’sine bağlanmıştır. 1991 yılında  Özbekistan’ın bağımsızlığı ile Özbekistan’a bağlı özerk bölge olarak  hayatına devam etmiştir.
Karakalpaklar Türkçe’nin Kıpçak  lehçesinin güneydoğu koluna bağlı Kazak ve Kırgız Türkçelerine çok  benzeyen bir Türkçe konuşmaktadırlar. Yazı dili olarak 1930’larda ortaya  çıkan Karakalpakça’nın daha öncesinde Kıpçak lehçesinin diğer  kollarından ayrı bir yazı dili bulunmamaktaydı.