1375 yılında Osmanlı hakimiyetine giren Kosova, Türk göçleri neticesinde  Müslümanlaşan bir başka Balkan ülkesidir. Balkan Savaşları ile  kaybedilen Kosova, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya  hakimiyetine girmiştir. Yugoslav hükümetinin baskıcı tavrı karşısında  dini ve kültürel geleneklerini yaşamakta zorlanan Kosova halkı, 1991’den  sonra asıl büyük tehlike ile karşı karşıya gelmiştir. Sırpların  Müslümanlara yönelik başlattığı soykırımdan nasibini alan Kosova, 1999  yılında BM Barış Gücü’nün kontrolüne geçmiş, 2008 yılında ise  Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiştir.
Kosova  Devleti’nin tanıyan ülkelerden biri olarak Türkiye Cumhuriyeti,  Kosova’nın yenide yapılanmasında inisiyatif alan güçlerin başında  gelmektedir. Günümüzde Türkiye ile sıkı ilişkiler içerisinde olan  Kosova’da yaklaşık 20 bin Türk yaşamaktadır. Türkiye Türkçesi Kosova’da  kabul edilen resmi diller arasındadır.