Makedonya’da Türk hakimiyeti ilk olarak M.S 7. yüzyılda Bulgar  Hanlığı’nın fetihleri ile kuruldu. Daha sonra Bizans ve Bulgar Devleti  arasında sürekli el değiştiren Makedonya 1389 yılında Osmanlı  egemenliğine girdi. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki yönetim merkezi olan  Makedonya 15. ve 16. yüzyılda Türkmen göçleriyle Müslümanlaştı.
Birinci  Balkan Savaşıyla Osmanlı hakimiyetinden çıkan Makedonya, I. Dünya  Savaşı’nın ardından Yugoslavya’ya bağlandı. Sırp Milliyetçilerinin  baskın olduğu Yugoslav hükümeti Bosna ile birlikte Makedonya üzerinde  sistematik bir Slavlaştırma politikası uyguladı. Bu dönemde Türk ve  Müslüman halkın dini ve kültürel geleneklerini yaşamaları noktasında  ciddi sıkıntıları olmuştur. Yugoslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlığına  kavuşan Makedonya’da 200.000’e yakın Türk yaşamaktadır. Makedonya’daki  Türklerin günümüzdeki en önemli meselesi nüfusun dağınık olması  nedeniyle siyasi temsilin istenilen düzeyde olmamasıdır.