Sahalar, Asya kıtasının kuzeydoğusunda yer alan Saha-Yakut Özerk  Cumhuriyeti’nin yerleşik halkıdır. Günümüzdeki en geniş sınırlara sahip  Türk Cumhuriyeti olan Saha-Yahut Cumhuriyeti’nin nüfusu 1,2 milyondur.  Nüfusun yaklaşık %40’ı Saha Türklerinden oluşmaktadır. Başkenti Yakutsk  şehridir. Saha-Yakut Cumhuriyeti topraklarının büyük bir bölümü insan  yaşamına elverişsizdir. Nüfusun çok büyük bir bölümü Tayga adı verilen  uçsuz bucaksız çam ormanları ve buzullarla kaplı arazilerin güneyindeki  akarsu yatakları etrafında toplanmıştır. Sahalar Animalizm ile Şamanizm  inançlarının etkin olduğu özgün bir dine inanmaktadırlar. Atalar ve ağaç  kültleri yaklaşık M.Ö 10.000’li yıllardan bu yana Saha halkı tarafından  sürdürülen eski Türk inanışlarıdır. (Türk Dünyası’nın geri kalanında  yaygın olan ağaçlara bez bağlayarak adak adama geleneğinin kökeni bu  topraklardır.)
Saha Türkleri 1917 yılında Rus istilacıların  baskınına uğramış ve yaklaşık 4 yıl içinde Kızıl Ordu tüm ülkeyi teslim  almıştır. Yer yer direnişler gösteren Sahalar, teknolojik olarak birkaç  yüzyıl geri oldukları Rus ordusu karşısında varlık gösterememişlerdir.  Kızıl Ordu bölgeyi Yakutsk Genel Valiliği üzerinden yönetmiştir. 1992  yılında SSCB’nin dağılmasıyla Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyet  ilan edilmiştir.