Hakaseli’nin başkenti ve en büyük şehridir.Abakan kenti, Hakseli’nin batı kesiminde yer almaktadır. Abakan, Hakas Türkçesinde ayı kanı anlamına gelen “Aba Kanı” söz öbeğinden gelmektedir. Kentin adı Hakaslar tarafından Ağban, Abağan, Abığan olarak da söylenmektedir. Tarihçe Bölgede yapılan arkeolojik kazılar göstermektedir ki kentin kurulduğu alanda ilk yerleşimin günümüzün 300.000 yıl öncesinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bölgenin Türklerin atayurdudur.  Hun, Kırgız, Kızıl, Korbay gibi çeşitli Türk topluluklarına ev sahipliği yapan kent 6. Ve 14.yüzyıllarda bağımsız Hakas devletlerinin egemenlinde kalmıştır. 1727 yılında ise Rusya ve Çin arasında yapılan anlaşmaya göre Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Ruslar tarafından 1823–1914  arasında Ust-Abakanskoye, 1914–1925 arası Abakan, 1925–1931 arası Khakassk olarak adlandırılan şehrin resmi adı, bölgede yaşayan Hakas Türklerinin milli benliklerini koruması nedeniyle 1931 yılında kendi has adı olan Abakan’a çevrilmiştir. 1930 yılından 1990 yılına kadar Hakas Özerk Bölgesi’nin merkezi olan kent, 1990’da Hakas SSC’nin, 1992 yılında ise Hakas Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti yapılmıştır. Coğrafi Özellikleri Abakan şehri 53°43′0″ Kuzey ,91°25′0″ Doğu ‘ da 259 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Kurulduğu alan Abakan Irmağı ile Yenisey Irmağı’nın kesiştiği bölgedir. Kent ve çevresinde dağlar, göller, ırmaklar, bozkırlar, taygalar ve hatta çöller gibi birçok farklı coğrafi oluşum gözlenebilir.   Deniz seviyesinden ortalama 104 m yükseklikte bulunan Abakan, 7. Saat diliminde yer almaktadır. İklim Karasal bir iklime sahip olan Abakan’da kışlar soğuk,  yaz mevsimleri ise sıcak geçer. Kışın ortalama sıcaklık -20 °C , yazın ortalama sıcaklığı da 20 °C olması ile birlikte zaman zaman kışın  hava      sıcaklığı  -30 °C altına inebilirken yazın da 30 °C’nin çok üzerine çıkabilmektedir. -47 °C ve 40°C bölgede görülmüş rekor sıcaklıklardır. Nüfus Bilgileri 2009 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 163.00 kişidir. Kilometrekareye düşen insan sayısı ise 629’dur. 1939 yılında sadece 37.000 olan nüfus; 1968 yılında 80.000, 2006 yılında ise 163,980 sayısına ulaşmıştır.  Büyüyen Abakan, giderek daha çok cazip bir yerleşim yeri haline gelmekte, başta komşu bölgeler olmak üzere ve Orta Asya ile Uzak Doğu ülkelerinden de göç almaktadır Şehirde farklı etnik gruplar bulunmaktadır. Ancak Hakasların oranı yaklaşık %12’dir. En fazla nüfusa sahip topluluk, bölgeye devlet tarafından planlı bir şekilde yerleştirilmiş olan Ruslardır. Rus nüfus oranı yaklaşık % 80’dir. Bunlardan başka kentte Çuvaş, Azeri, Ukraynalı ve Alman gibi çeşitli gruplar bulunmaktadır.  Şehrin Genel Görünümü Abakan bölgesi için kültürel bir merkezdir. Kentte birçok müze ve tiyatroya rastlanabilir. Bahçe, park ve dinlenme alanı sayısı da oldukça fazladır. Bununla birlikte şehirde ilginç anıtlara rastlanabilir. Çernobil Kazası’nda ölenler için yapılan “Lora”  adlı heykel bu duruma örnek teşkil etmektedir. Şehir, aldığı dış göçlerle büyümesini sürdürdüğü için yeni imar yapılanmalarına sahne olmaktadır ve giderek büyümektedir.  Ekonomi Kent, bölgesi için ticari bir merkez durumundadır. Ayrıca endüstri ve tarım açısından gelişmiştir. Makine, et üretim, tatlı ve peynir üretim, mobilya, aydınlanma, ayakkabı ve kereste sanayi şehirde bulunan iş kollarından bazılarıdır. Bunlara ek olarak şehirden çıkarılan demir ve kömür ekonomik hayata önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Kardeş şehirler Akmola, Kazakistan Barnaul, Altay Novokuznetsk, Rusya Magnitogorsk, Rusya