Güney Türkistan’da tarihi bir şehirdir. Belh kenti Afganistan’ın kuzey kesimlerinde Belh vilayetinde bulunmaktadır. Belh sözcüğü “belki” anlamına gelmektedir.

Tarihçe
Belh dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biridir. M.Ö. 2500-1900 yılları arasında bölgede Perslerin yaşadığı bilinmektedir. Kentin o dönemdeki adı Baktria’dır. Daha sonraki süreçte aralarında Akhunların da olduğu birçok devlet, kente egemen oldu. 7. yüzyılda ise İslam Devleti tarafından fethedildi. 1220 yılında Cengiz Han egemenliğine geçen kent 14. Yüzyılda ise Timur Hakimiyetinde kaldı. 16. yüzyılda Özbekler kente girdi. 1736 yılında ise Nadir Şah tarafından fethedildi. 1850’de Afgan egemenliğine girdi.  Hala da Afganistan toprakları dahilindedir.

Belh, birçok önemli bilgin ve sanatçı yetiştirmiştir. Bunların en önemlisi Mevlana Celaleddin Rumi’dir.

Coğrafi Özellikleri
Belh şehri 36°46′23″ Kuzey ,66°52′25″ Doğu ‘ da 17.849 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Kurulduğu alan genel olarak dağlık ve yarı-dağlık bölgelerdir. Deniz seviyesinden ortalama 365 m yükseklikte bulunan Belh 4. Saat diliminde yer almaktadır.

İklim
Belh,  karasal iklimin etkisi altındadır. Yazlar oldukça sıcak geçer ve insanları zorlar. Mayıs-Eylül ayları arası kuzeybatıdan kuvvetli rüzgarlar eser. Kışlar ise genelde yumuşaktır.Kar yağışı nadiren görülür..En sıcak ay ortalama 30°C ile Temmuz, en soğuk ay ortalama 1°C ile Ocaktır.

Nüfus Bilgileri
2006 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 1,123,948 kişidir. Kilometrekareye düşen insan sayısı ise 70.46’dır. Belh kentinde birden fazla etnik grup bulunmaktadır. Kent nüfusunun yaklaşık yarısı Tacik, Afgan gibi İrani gruplardan oluşmaktadır. Ayrıca kentte %18 Özbek ve %13 Türkmen nüfus yaşamaktadır. Bunlara ek olarak Beluciler de kentte yaşamaktadır.

Şehrin Genel Görünümü
Belh, klasik doğu mimarisin en güzel yansıtan şehirlerden biridir. Günümüzde imar hareketleri çok yavaşlamış olsa da kentte birçok tarihi binaya rastlamak mümkündür. Bunların en önemlileri Sübhan Kulu Han Medresesi, Rabia Belhî’nin türbesi, Rüstem’in tahtı ve Dokuz Kubbeli Cami’dir. Büyük ölçüde tahrip edilmiş olsalar da kent ve çevresinde Budizm’in ortaya çıkış zamanlarından kalma Budist eserleri de bulunabilir.

Ekonomi
Belh ekonomisi tarıma dayalıdır. Sulanabilen alanlarda, halkın temel besini olan buğday, arpa ve diğer tahıllar yetiştirilir. Et ve süt ürünleriyle yerel tüketimi karşılayan hayvancılık, deri ve yün bakımından da önem taşımaktadır. Halıcılık, kilimcilik ve diğer el sanatları da kent ekonomisinde önem taşımaktadır.

Kardeş şehirler
Buhara, Özbekistan
Merv, Türkmenistan
Konya, Türkiye