Çuvaşistan’ın başkenti, en büyük şehri ve İtil Nehri üzerindeki liman kentidir. Çeboksarı şehri Çuvaşistan’ın kuzey kesiminde yer almaktadır. Çuvaşlar kenti “Şupaşkar” olarak adlandırır. Çeboksarı, Türkçedeki “çubuk” ve “sarı” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Tarihçe
Çeboksarı kentine yazılı kaynaklarda ilk kez 1469 yılında rastlanır ki bu tarihi Rus ordularının Kazan Hanlılığına karşı giriştiği savaşta bölgeden geçtiği tarihtir. Bununla birlikte arkeolojik kazılar göstermektedir ki bölgede yerleşim daha eskiye dayanmaktadır. İtil Bulgarlarının 13. yüzyılda  kentin bulunduğu topraklarda yaşadığı ve kenti Veda Suvar olarak adlandırdığı da bazı kaynaklarda geçmektedir. 1555 yılında bir Rus askeri üssü inşa edilen kenti 17. yüzyılda önemli bir ticari merkez haline geldi ve 1781 yılında Kazan’a bağlı olmak üzere kent statüsü aldı. 1920 yılında Çuvaş Özerk Bölgesi’nin, 1925’te ise Çuvaş Özerk SSC’nin başkenti olan şehir, 1991 yılında ise Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.

Coğrafi Özellikleri
Çeboksarı şehri 56°08′0″ Kuzey ,47°14′0″ Doğu ‘ da 233 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Kurulduğu alan İtil Nehri üzerindeki ormanlık alandır. Kent topraklarının yaklaşık 1/3’ü ormanlarla kaplıdır. Deniz seviyesinden ortalama 100 m yükseklikte bulunan Çeboksarı 3. Saat diliminde yer almaktadır.

İklim
Çeboksarı karasal iklimin etkisi altındadır. Kışlar soğuk, yazlar ise sıcak geçer. En soğuk ay −13 °C ile Ocak, en sıcak ay ise 19 °C Temmuzdur.

Nüfus Bilgileri

2009 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 444.430 kişidir. Kilometrekareye düşen insan sayısı ise 2705’dir. Kent nüfusunun yaklaşık %60’lık bir kısmı Çuvaşlar dan oluşmaktadır. Çuvaşlar haricinde Ruslar da yaklaşık %25’lik bir orana sahiptir. Ayrıca Tatar, Başkurt ve Ukraynalılar da kentte yaşamaktadır.

Şehrin Genel Görünümü
Kent, toplumun faydalanabilmesi için park, bahçe, tiyatro, müze ve benzeri birçok yapıya sahiptir. Binaların mimarisinde genellikle Rus etkisi hakimdir. Çuvaşların Rus Çarlığı döneminde zor kullanılarak Hıristiyanlaştırılması sebebiyle kentte birçok kiliseye de rastlanabilir. Bununla birlikte Çuvaşların Türk örf ve geleneklerine sıkı sıkıya sarıldıklarını da kent yakınlarında bulunan ve Şaman döneminden kalma geleneklerin icra edildiği Şaman Tepesi ve Kiremit Tepesi adlı etrafı çitle çevrili adak ve dilek mekanlarından anlayabiliriz. Bunlara ek olarak 2. Dünya Savaşı sırasında kahramanlık gösteren Çuvaşlar adına dikilmiş olan anıt da sözü edilmesi gereken mimari öğelerden biri.

Ekonomi

Kent ekonomisinde sanayi önemli bir yer tutuyor. Makine imalatı, kimya endüstrisi, ve gıda sanayi kentteki gelişmiş sanayi kollarından. Tarım da ekonomiye katkıda bulunan önemli bir unsur. Ayrıca İtil Nehri üzerinde bulunan liman da kent açısından iktisadi bir önem taşıyor.

Kardeş şehirler

Antalya, Türkiye
Eger, Macaristan
Santa Clara, Küba
Rundu, Namibya