Kazan, Tataristan’ın başkenti ve Rusya Federasyonu’nun 8.büyük kentidir.  Rusya Patent Ofisi tarafından “Rusya’nın Üçüncü Başkenti” olarak tescil edilmiştir. Kazan adı, Türkçede de kullanılmakta olan “kazan” kelimesinden gelmektedir.

Tarihçe
Kazan, 1005 yılında İtil Bulgarları tarafından kurulmuştur. Fakat yazılı kaynaklarda Kazan ilk defa 14. yüzyılda geçer. Daha sonra Moğol hakimiyetine geçen şehir, bu devletin parçalanmasından sonra Altınorda devletinin egemenliğinde kalmıştır.  1428 yılında ise Altınordu Devletinin dağılmasıyla ortaya çıkan hanlıklardan biri olan Kazan Hanlığının başkenti olmuş ve 1552 yılına kadar bu özelliğini korumuştur. 1552 yılında Ruslar tarafından işgal edilen kent, 1600’lü yılların başında bağımsızlık ilan ettiyse de bu durum uzun süreli olmadı. 1708 yılında Rus Çarlığının Kazan Eyaletinin merkezi olarak ilan edilen şehir, 1774 yılındaki Pugaçev İsyanı sırasında büyük orandan tahrip edildiyse de, sonrasın da tekrardan inşa edildi. 1920 yılında Tatar Sovyet Sosyalist Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti olan şehir 2. Dünya Savaşı boyunca Sovyetlerin silah endüstrisinin merkezlerinden birini teşkil etmiştir. 1980’ler boyunca Tatarların kültürel başkenti olma özelliğini geri kazanan şehir Sovyetlerin dağılmasından sonra ise Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur.

Coğrafi Özellikleri
Kazan şehri 55°47′0″ Kuzey ,71°26′0″ Doğu ‘ da 425,3 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Kurulduğu alan İtil Irmağı’nın, bir kolu olan Kazanka(Kazansu) ile kesiştiği bölgedeki ovalar ve kırlardır. Deniz seviyesinden ortalama 116 m yükseklikte bulunan Kazan, 3. Saat diliminde yer almaktadır.

İklim
Kazan nemli karasal iklimin etkisi altındadır.  Uzun ve sert kışlar yaşayan şehirde en soğuk ay -12 °C ile Ocak ayıdır. Bu özelliğiyle Astana Ulan-Batur’dan sonra dünyanın en soğuk ikinci başkentidir. İlkbahar Nisan ayının sonlarına doğru gelir. Yazlar ise sıcak ve kuraktır. En sıcak ay ortalama 25°C ile Temmuzdur.

Nüfus Bilgileri
2010 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 1.561.000 kişidir. Kilometrekareye düşen insan sayısı ise 3670’dir. Kazan çokuluslu bir şehirdir. Şehirde 50’den fazla farklı etnik grup bulunmaktadır. Bununla birlikte en yüksek orana sahip topluluk %55  ile Tatarlardır. Rusların oranı ise %40’tır. Bunun haricinde şehirdeki belli başlı gruplar Ukraynalılar, Çuvaşlar, Başkurtlar ve Azerilerdir.
Şehirde en mensubu olan din, İslam’dır. En çok konuşulan dil ise Tatar Türkçesidir. Şehirde yaşayan Tatarlar, dillerinin ve kültürlerinin korunması için büyük özen göstermektedirler.

Şehrin Genel Görünümü
Kazan şehri, hem Türk hem de Rus mimarisinin izlerini taşımaktadır. Şehirde birçok cami, müze opera binası, kültür merkezi ve katedral bulunmaktadır. En önemlileri ise Burnay Camii, Ecim Camii, Milli Kütüphane,  Kazan’ın en meşhur şairlerinden birinin adına kurulan Tukay Müzesi ve Musa Celil Opera Binası’dır. Ayrıca şehir merkezindeki bazı sokaklar 19. yüzyıldaki halleriyle korunan evlerle dolu. Kazan’ın kenar mahallelerindeki ahşaptan yapılmış süslü Tatar evleri de mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.
Şehirde bulunan Kazan Üniversitesi, Tolstoy, Lobachevskiy ve Lenin gibi ünlü isimlerin de eğitim gördüğü ve günümüzde de dünyanın her yerinden öğrenciler için çekim merkezi olan tarihi bir binadır.
Kazan’daki en önemli yapılardan biri de Kazan Kremlini’dir. Haziran 2001’de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası’nın bir parçası ilan edilen bina aynı zamanda ortasında bulunan yedi katlı, 58 m yüksekliğinde ve kırmızı tuğladan yapılma “Süyümbike Kulesi” ile de meşhurdur.

Ekonomi
Kazan, Rusya Federasyonu’ndaki en büyük sınai ve iktisadi merkezlerden biridir. Ayrıca Volga Ekonomik Bölgesi’nin yatırım bakımında önderidir. Şehirde birçok sanayi kolu bulunmaktadır. En önemlileri; makine sanayi, kimya ve petrokimya, uçak sanayi ve gıda sanayidir. Ayrıca bankacılık da şehir ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Şehirde bulunan “Bilim Parkı” hem şehri bilimsel açıdan önemli bir konuma getirmekte hem de sanayiye büyük katkıda bulunmaktadır.
Kent için turizm de göz önüne alınması gereken sektördür. 40’tan fazla otel bulunan Kazan her yıl 200.000’den fazla turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Kardeş şehirler
İstanbul, Türkiye
Antalya, Türkiye
Eskişehir, Türkiye
Balıkesir, Türkiye
Şumnu, Bulgaristan
Tebriz, Güney Azerbaycan
Ulan-Ude, Buryatya
College Station, ABD
Braunschweig, Almanya
Kabil, Afganistan
Haydarabat, Hindistan
Urbino,  İtalya
Jurmala, Letonya