Kuzey Irak’ta yer alan tarihi bir Türkmeneli şehridir. Kerkük adı, Gökyurt sözcüğünden gelmektedir.

Tarihçe
Kerkük’ün kurulma tarihinin M.Ö 3000’e kadar dayandığı söylenmektedir. Ancak kesin olarak bilinen M.Ö. 2400 civarında Hurri ve Mittani topluluklarına ev sahipliği yaptığıdır. M.Ö. 10. ve 11. yüzyıllarda Asurlular tarafından egemen olunan şehir, daha sonra Ahamenid, Part ve Sasani hükümranlığında kaldı. 7. yüzyılda İslam Devleti sınırlarına katılan Kerkük, 1055 yılında Tuğrul Bey tarafından Selçuklu kontrolüne alındı. Bu dönemde birçok Oğuz kente yerleşti. Daha sonra Musul, Erbil, ve Kerkük beylikleri ile Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletleri yönetiminde kalan kent, 1519 yılında Osmanlı tarafından fethedildi. 1.Dünya Savaşı sonrası İngilizler tarafından işgal edilen şehrin kimin egemenliğinde kalacağı konusunda Türkiye ve İngiltere anlaşma sağlayamayınca, konu Milletler Cemiyeti’ne götürüldü ve cemiyet İngiltere lehine karar verdi. 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile durum resmileşti. Irak yönetimine geçen şehir, 2003 yılında ABD işgaline uğradı. Bu durum günümüzde de sürmektedir.

Coğrafi Özellikleri
Kerkük şehri 35°28′04″ Kuzey ,44°19′0″ Doğu ‘ da yaklaşık 10.000 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Kurulduğu alan Fırat Irmağı yakınlarındaki çölleşmiş bozkırlardır.  Deniz seviyesinden ortalama 346 m yükseklikte bulunan Kerkük 3. Saat diliminde yer almaktadır.

İklim
Kerkük karasal iklimin etkisi altındadır.  Her mevsim oldukça sıcak geçer. Yazlar bulutsuz, kışlar ise kuraktır. Yaz sıcaklıkları 40°C’nin üstüne dahi çıkmaktadır.

Nüfus Bilgileri
2009 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 850 787 kişidir. Kilometrekareye düşen insan sayısı ise 85’tir. ABD işgalinden sonra şehre yapılan Kürt göçü nedeniyle şehir nüfusu 2003’ten sonra büyük bir artış göstermiştir.
Kentte bulunan belli başlı etnik gruplar Türkmenler, Kürtler, Araplar ve Süryanilerdir.  ABD işgalinden sonra nüfus bürolarına yapılan saldırılar ve şehre yaptırılan göçler şehrin resmi nüfus oran verilerinde tahrifata sebep olmuştur. Normalde Türkmen nüfus kentin yarısından fazlasını oluşturmakta iken güncel resmi verilere göre Kürt ve Türkmen nüfus oranları birbirine yakın görünmektedir.

Şehrin Genel Görünümü
Kerkük, medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya’da kurulmuş olması sebebiyle mimari açıdan oldukça büyük bir zenginliğe sahiptir. Kentte Abbasi, Selçuklu, Osmanlı, Akkoyunlu ve daha birçok Türk-İslam devletinden kalma yapıya rastlanabilir. Ayrıca diğer Önasya medeniyetlerinin kalıntıları da şehirde bulunabilir. En önemlileri; Kerkük Kalesi ve Hz. Danyal Türbesi’dir.
ABD işgaliyle tahribata uğrayan şehir, terör faaliyetleri nedeniyle hala zarar görmeye devam etmektedir.

Ekonomi
Kerkük ekonomisinin temel taşı petroldür. Zengin petrol yataklarına sahip olan kent, gelirinin büyük bir kısmını petrolden sağlamaktadır. Buna ek olarak, Kerkük bölgedeki üretim için bir pazar teşkil etmektedir. Tahıl, sebze, meyve ve pamuk  alım-satımı bu pazarın önemli unsurlarıdır. Ayrıca kentte ufak çaplı bir tekstil endüstrisi de bulunmaktadır.

Kardeş şehirler

Erbil, Türkmeneli
Musul, Türkmeneli