Başkurdistan’ın başkenti ve İdil-Ural bölgesinin en önemli kentidir. “Türklerin Efsane Şehri” olarak da anılan kent, Başkurdistan’ın orta-kuzey kısmında bulunmaktadır. Ufa kelimesi, “ufak” sözcüğünden gelmektedir.

Tarihçe
Ufa, 1574 yılında bir kale olarak kuruldu. İlk başlarda kurulduğu tepenin adı olan Tura-Tau adıyla anıldıysa da daha sonra bölgede yaşayan Tatar ve Başkurt Türklerinin etkisiyle adı Ufa olarak değişti.  1586 yılında ise kale, şehre çevrildi. 17. Ve 18. Yüzyıllarda Güney Uralların endüstri merkeziydi.  20. Yüzyılda ise üzerine kurulduğu petrol yataklarının da etkisiyle büyük bir hızla gelişti. 1922 yılına kadar önce Kazan, daha sonra da Orenburg’a bağlı olan kent, 1922 yılında Başkurt SSC’nin başkenti oldu. 1956 yılında birkaç km yakınında kurulan uydukent Chernikovsk ile oldukça büyüdü. Sovyetler dağıldıktan sonra ise kurulan Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.

Coğrafi Özellikleri
Ufa kenti, 54°45′0″ Kuzey ,55°58′0″ Doğu ‘ da 710.16 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Kurulduğu alan Ufa (Karayidere) ve Balaya (Ağıdere) ırmaklarının kavuştuğu bölgedeki topraklardır. Kent, her geçen gün büyümektedir. Deniz seviyesinden ortalama 246 m yükseklikte bulunan Ufa, 5. Saat diliminde yer almaktadır.

İklim
Kentte kışlar oldukça soğuk geçer, yazlar ise serindir. Senelik ortalama sıcaklık 3° C ‘dir. Kışın sıcaklıklar  -8° C ‘nin üstüne nadiren çıkmaktadır. Ortalama yaz sıcaklığı ise 17° C  civarındadır. Irmaklar yılın yaklaşık 160 günü donmuş durumdadır.

Nüfus Bilgileri
2002 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 1.042.437  kişidir. Kilometrekareye düşen insan sayısı ise 1,468 ’dir. Ufa’da farklı etnik gruplar bulunmaktadır. Ruslar, şehir nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Başkurt ve Tatar nüfus da toplam %45’lik bir orana sahiptir. Diğer önemli topluluklar Çuvaşlar, Azeriler, Ukraynalılar ve Marilerdir.

Şehrin Genel Görünümü
Şehir, Müslüman ve Hıristiyanları bir arada barındırması sebebiyle hem camilere hem de katedrallere ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte temelde Rus mimarisi etkilidir. 100 yaşındaki Ufa Camii, ibadethaneler arasında en etkileyici olanıdır. Ayrıca kentte bulunan Arkeoloji Müzesi ve Ulusal Müze sergiledikleri tarihi eseler ile bölge tarihine ışık tutmaktadır.
Rus bilim adamlarının Ufa yakınlarında buldukları, formuyla dikkat çeken taşın, Türklerin efsanelerinde anlatılan yağmur yağdırmaya, yel estirmeye muktedir kutsal ‘Yada Taşı’ olduğu iddiaları modern zamanların efsanesi olmuş durumda.

Ekonomi
Ufa, federasyon içerisinde gelir açısından ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca yaşam standartları bakımından yine federasyon içerisinde ikiciliğe sahiptir.
Kentin ekonomisi endüstri temellidir. Şehirde elektrik ve maden teçhizatı üretilmektedir. Ayrıca helikopter ve otomotiv sanayi de oldukça gelişmiştir. Zengin petrol yataklarına sahip olması sebebiyle şehirde petrokimya sanayide ilerlemiş ve şehre Rusya’nın en büyük enerji santrallerinden biri inşa edilmiştir.

Kardeş şehirler
Ankara, Türkiye
Halle, Almanya
Las Pinas, Filipinler
Orenburg, Rusya.
Paldiski, Estonya